เทศบาลตำบลปริก

ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเทศบาลตำบลปริก 53 ถนนรวมประชา หมู่ที่ 3 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เบอร์โทรศัพท์ 074-298300