ข่าวรับสมัครงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน บุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

by ต้นปริก @May,23 2006 07.02 ( IP : 221...252 ) | Tags : ข่าวรับสมัครงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน บุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 อัตรา
          -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า  ทางบัญชี  พาณิชยการ  ซึ่งศึกษาวิชาทาง คอมพิวเตอร์      มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
          -มีความสามารถและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม    Microsoft    Word, Microsoft Excel และโปรแกรม Photoshop

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จำกัด  อาคาร 5 ชั้น 1 วังสวนสุนันทา ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2549 ในวันและเวลาราชการ    ดุสิต    กรุงเทพมหานคร    10300

Relate topics

Comment #1เงินหุ้นรายเดือนของ อบต.แม่คง
Posted @October,26 2009 11.29 ip : 61...133

ดิฉันนางนพรุจ  สาริกานนท์ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.แม่คง ฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการนำส่งเงินสหกรณ์
ขอแจ้งทางฝ่ายเรียกเก็บเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้ออกรายงานใบแจ้งหนี้แสดงรายละเอียดรายคน ประจำเดือนตุลาคม 2552 ผิดพลาด จากที่เคยส่งเดือนละ 1,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 2,000 บาท คือยอดเงินเพิ่มขึ้นคนละหนึ่งเท่าตัว
        ฉะนั้นจึงใคร่ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้โปรดแก้ไขข้อมูลให้ด้วย  และทาง อบต.แม่คงจะส่งยอดเงิน ที่ถูกต้องไปตามปกติ
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแก้ไขข้อมูลต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557