ข่าวรับสมัครงาน

กรมราชทัณฑ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

by ต้นปริก @May,21 2006 22.24 ( IP : 203...155 ) | Tags : ข่าวรับสมัครงาน

กรมราชทัณฑ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ / ทัณฑสถาน 75 อัตรา
      -เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง  สูง  165  เซนติเมตรขึ้นไป  และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
      แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลมเมื่อจำนวน       ไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร     -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถานทั้ง 62 แห่งทั่วประเทศ โดยดำเนิน การรับสมัครพร้อมกันในวันที่ 29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2549 ในวันและเวลาราชการ หน่วยงานที่ต้องดำเนินการ เรือนจำ / ทัณฑสถาน 62 แห่ง

1.เรือนจำกลางเชียงใหม่ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 2.เรือนจำกลางเชียงราย ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 3.เรือนจำกลางเพชรบุรี ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา) 4.เรือนจำกลางคลองไผ่ ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (2 อัตรา) 5.เรือนจำกลางชลบุรี ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (1 อัตรา) 6.เรือนจำกลางตาก ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 7.เรือนจำกลางนครพนม ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 8.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (21 อัตรา) 9.เรือนจำกลางนครสวรรค์ ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 10.เรือนจำกลางปัตตานี ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา) 11.เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (3 อัตรา) 12.เรือนจำกลางพัทลุง ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา) 13.เรือนจำกลางพิษณุโลก ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา)
      และปฏิบัติงานใน สถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 14.เรือนจำกลางราชบุรี  ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (3 อัตรา)
      และปฏิบัติงานใน สถานกักขังว่าง 14 อัตรา 15.เรือนจำกลางลพบุรี ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 16.เรือนจำกลางลำปาง ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (21 อัตรา) 17.เรือนจำกลางสงขลา  ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา)
      และปฏิบัติงานใน สถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 18.เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา) 19.เรือนจำกลางสุรินทร์  ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา)
      และปฏิบัติงานใน สถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 20.เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง  (1 อัตรา)
      และปฏิบัติ งานในสถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 21.เรือนจำจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา) 22.เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 23.เรือนจำจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา)
24.เรือนจำจังหวัดชุมพร  ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา)
      และปฏิบัติงานใน สถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 25.เรือนจำจังหวัดตรัง ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 26.เรือนจำจังหวัดตราด ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 27.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (3 อัตรา) 28.เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 29.เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 30.เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 31.เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด  ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา)
      และปฏิบัติงาน ในสถานกักขังว่าง (21 อัตรา) 32.เรือนจำจังหวัดระนอง ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (1 อัตรา) 33.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 34.เรือนจำจังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 35.เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 36.เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 37.เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (3 อัตรา) 38.เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 39.เรือนจำพิเศษพัทยา ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 40.เรือนจำพิเศษพัทยา ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 41.เรือนจำอำเภอเบตง ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 42.เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 43.เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา) 44.เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา) 45.เรือนจำอำเภอนางรอง ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 46.เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา)
      และปฏิบัติงานใน สถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 47.เรือนจำอำเภอพล ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 48.เรือนจำอำเภอรัตนบุรี ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 49.เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 50.เรือนจำอำเภอหล่มสัก ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (14 อัตรา) 51.เรือนจำอำเภอหลังสวน ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 52.ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ปฏิบัติงานในสถานกักขังว่าง (1 อัตรา) 53.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา) 54.ทัณฑสถานหญิงบำบัดพิเศษสงขลา ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (3 อัตรา) 55.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา) 56.ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (2 อัตรา) 57.เรือนจำกลางสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 58.เรือนจำอำเภอบึงกาฬ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 59.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 60.เรือนจำอำเภอแม่สอด ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 61.เรือนจำกลางสมุทรปราการ ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา) 62.เรือนจำจังหวัดลำพูน ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานว่าง (1 อัตรา)
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมราชทัณฑ์ ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี    เมือง    นนทบุรี    11000

2.ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง 273 อัตรา
    -เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ     -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หมายเหตุ: ให้เรือนจำ / ทัณฑสถาน แต่ละแห่งกำหนดว่าจะรับสมัคร ชาย/หญิง หากรับสมัครทั้ง ชายและหญิงให้จัดแบ่งอัตราว่างที่จะใช้ในการบรรจุให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติและ ความต้องการของหน่วยงาน

Relate topics

Comment #1
Posted @May,15 2008 13.45 ip : 222...140

ดี ส่งข้อมูลให้ด้วย

Comment #2ผมต้องการสมัครสอบกรมราชทัณฑ์
Posted @January,28 2011 17.29 ip : 124...98

ไม่ทราบว่าผมจะสามารถโหลดใบสม้ครได้ที่ไหนครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557