ครูภา ครูภา

ขอส่งแผนการจัดประสบการณืการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 30 ( 12-16 มกราคม 2552)

สุภาพร ดำทองแก้ว

by ครูภา @January,17 2009 08.08 ( IP : 125...0 )

เรียนผู้อำนวยการกองการศึกษา

      ด้วยนางสุภาพร  ดำทองแก้ว  ขอส่งแผนการจัดประสบการณืการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 30  ( 12-16 มกราคม  2552)
ให้ผู้บริหารรับทราบ

                                                                                นางสุภาพร  ดำทองแก้ว

                                                                                      ครูผู้ดูแลเด็ก

วันที่  12  มกราคม  2552

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำบรรยาย
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- บอกเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของมด
กิจกรรมสร้างสรรค์
- ปั้น/วาดภาพตามจินตนาการ
กิจกรรมเสรี
- เล่นตามศุนย์กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
-  เกมภาพตัดต่อมด

วันที่  13  มกราคม  2552

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- บอกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของมด
กิจกรรมสร้างสรรค์
  -  เป่าสี
กิจกรรมเสรี
- เล่นตามศูนย์กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
-  เล่นเกมมดวิ่งตามกติกาและข้อตกลง
เกมการศึกษา
-  เกมจับคู่ภาพตัวเลขไทย

วันที่  14  มกราคม  2552

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวร่างกายและปฏิบัติตามข้อตกลง
กิจกรรม เสริมประสบการณ์
- บอกเกี่ยวกับอาหารของมด
กิจกรรมสร้างสรรค์
- หยดสี
กิจกรรมเสรี
- เล่นตามศุนย์กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
  - เล่นเกมมดขนอาหารตามกติกาและข้อตกลง
เกมการศึกษา
- เกมจัดหมวดหมู่ภาพอาหารของมด

วันที่  15  มกราคม  2552

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหงร่างกายประกอบเพลงตามจินตนาการ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- วงจรชีวิตของมด
กิจกรรมสร้างสรรค์
- พับสี
กิจกรรมเสรี
- เล่นตามศุนย์กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
- เล่นเกมมดเล่นตามกติกาและข้อตกลง
เกมการศึกษา
- เกมจับคู่ภาพกับเงา

วันที่  16  มกราคม  2552 (วันครู)

กิจกรรมเคลื่อนไหงและจังหวะ
-  เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการและทิศทาง
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- ความสำคัญของวันครู/ กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กิจกรรมสร้างสรรค์
- วาดภาพคุณครู
กิจกรรมเสรี - เล่นตามศุนย์กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
- เกมบอกชื่อคุณครูในโรงเรียน
เกมการศึกษา
- จับคู่ภาพคุณครูกับตัวเลข  • บอกเกี่ยวกับอาหารของมด

-

Comment #1
Posted @January,17 2009 11.22 ip : 61...159

ทราบ  ในแผนการสอนควรบอกด้วยว่า  แผนสัปดาห์ที่............เรื่อง.............ทำการสอนวันที่.........
วัตถุประสงค์ของแผนการเรียนการสอน.............กิจกรรม...............สื่อการเรียนการสอน.............วิธีวัดผลและ
ประเมินผล...............เครื่องมือที่ใช้วัดผลฯ.............สัปดาห์ต่อไปจัดทำให้ครบนะคะ  สัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกของการ
ส่งแผนลงในบล็อก  ทำได้ดีแล้ว  ขอให้ทำดีต่อไปนะคะ
                                                              ผอ.กศ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557