หัสณีย์เหล็มหมัน หัสณีย์เหล็มหมัน

ส่งรายงานการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2552

หัสณีย์ เหล็มหมัน

by หัสณีย์เหล็มหมัน @January,15 2009 15.48 ( IP : 222...69 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

        ตามที่กองการศึกษาได้กำหนดให้พนักงานทุกคนส่งการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์นั้น  จึงขอส่งผลรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาหืระหว่างวันที่  5-9  มกราคม  2552

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                      หัสณีย์  เหล็มหมัน
                                                                                          ครูผู้ดูแลเด็ก

รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  5-9  มกราคม  2552
วันที่  5  มกราคม  2552
-  มาปฏิบัติงานเวลา  07.25 น.
-  ดูแลความเรียบร้อยนักเรียนหน้าเสาธงตอนเช้า
-  นักเรียนแยกย้ายเข้าชั้นเรียนโดยครูดูแลความเรียบร้อยให้นักเรียนทำภารกิจตอนเช้าเข้าห้องน้ำปัสสาวะและตรวจสุขภาพนักเรียน
-  รับฝากเงินออมทรัพย์นักเรียน
-  เรียกชื่อนักเรียนเป็นรายบุคคล
-  สอนนักเรียนสัปดาห์ที่  29  เรื่องผีเสื้อแสนสวย
-  นำนักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน  ตักอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ดูแลความเรียบร้อยระหว่างนักเรียนรับประทานอาหาร
-  นำนักเรียนเข้าชั้นเรียนดูแลให้นักเรียนแปรงฟัน  นอนหลับพักผ่อน
-  ลงบัญชีเรียกชื่อนักเรียน  บันทึกการแปรงฟัน  บันทึกการดื่มนม  บันทึกการตรวจความสะอาดของฟัน  บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน
-  ตรวจการบ้านนักเรียน  ให้การบ้านนักเรียน
-  ดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนตื่นนอน  ให้นักเรียนท่องพยัญชนะ  อักษรภาษาอังกฤษ  นับจำนวน1-100  ท่องคำคล้องจองเจ็ดวันฉันนั่งนับ
-  ส่งนักเรียนกลับบ้านให้กับครุเวรประจำวัน
-  จัดทำบร์อดเพื่อไปแสดงมหกรรมการศึกษาที่สงขลา
-  ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
-  กลับบ้านเวลา  17.00 น.
วันที่  6  มกราคม  2552
-  มาปฏิบัติงานเวลา  07.30 น.
-  ดูแลความเรียบร้อยนักเรียนหน้าเสาธงตอนเช้า
-  นักเรียนแยกย้ายเข้าชั้นเรียนโดยครูดูแลความเรียบร้อยให้นักเรียนทำภารกิจตอนเช้าเข้าห้องน้ำปัสสาวะและตรวจสุขภาพนักเรียน
-  รับฝากเงินออมทรัพย์นักเรียน
-  เรียกชื่อนักเรียนเป็นรายบุคคล
-  สอนนักเรียนสัปดาห์ที่  29  เรื่องผีเสื้อแสนสวย
-  นำนักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน  ตักอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ดูแลความเรียบร้อยระหว่างนักเรียนรับประทานอาหาร
-  นำนักเรียนเข้าชั้นเรียนดูแลให้นักเรียนแปรงฟัน  นอนหลับพักผ่อน
-  ลงบัญชีเรียกชื่อนักเรียน  บันทึกการแปรงฟัน  บันทึกการดื่มนม  บันทึกการตรวจความสะอาดของฟัน  บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน
-  ตรวจการบ้านนักเรียน  ให้การบ้านนักเรียน
-  ดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนตื่นนอน  ให้นักเรียนท่องพยัญชนะ  อักษรภาษาอังกฤษ  นับจำนวน1-100  ท่องคำคล้องจองเจ็ดวันฉันนั่งนับ
-  ส่งนักเรียนกลับบ้านให้กับครุเวรประจำวัน
-  จัดทำบร์อดเพื่อจัดเตรียมแสดงในงานมหกรรมการศึกษาที่สงขลา
-  ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน วันที่  7  มกราคม  2552
-  มาปฏิบัติหน้าที่เวลา  07.30 น.
-  จัดเตรียมอุปกรณ์ไปแสดงที่งานมหกรรมการศึกษาที่สงขลา  ออกเดินทางเวลา  08.00 น.  ถึงไปที่สงขลาเวลา  10.00 น.  จัดสถานที่และอุปกรณ์เพือแสดงระหว่างวันที่  8-10  มกราคม  2552
-  กลับเวลา  16.00 น.
วันที่  8  มกราคม  2552
-  มาปฏิบัติงานเวลา  07.00 น.
-  เวรรับและส่งนักเรียน
-  แจ้งให้นักเรียนทราบเรื่องวันเด็กแห่งชาติและให้นักเรียนท่องคำขวัญวันเด็ก
-  นักเรียนแยกย้ายเข้าชั้นเรียนโดยครูดูแลความเรียบร้อยให้นักเรียนทำภารกิจตอนเช้าเข้าห้องน้ำปัสสาวะและตรวจสุขภาพนักเรียน
-  รับฝากเงินออมทรัพย์นักเรียน
-  เรียกชื่อนักเรียนเป็นรายบุคคล
-  สอนนักเรียนสัปดาห์ที่  29  เรื่องผีเสื้อแสนสวย
-  นำนักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน  ตักอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ดูแลความเรียบร้อยระหว่างนักเรียนรับประทานอาหาร
-  นำนักเรียนเข้าชั้นเรียนดูแลให้นักเรียนแปรงฟัน  นอนหลับพักผ่อน
-  ลงบัญชีเรียกชื่อนักเรียน  บันทึกการแปรงฟัน  บันทึกการดื่มนม  บันทึกการตรวจความสะอาดของฟัน  บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน
-  ตรวจการบ้านนักเรียน  ให้การบ้านนักเรียน
-  ดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนตื่นนอน  ให้นักเรียนท่องพยัญชนะ  อักษรภาษาอังกฤษ  นับจำนวน1-100  ท่องคำคล้องจองเจ็ดวันฉันนั่งนับ
-  ส่งนักเรียนกลับบ้านให้กับครุเวรประจำวัน
-  จัดทำบร์อดเพื่อจัดเตรียมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  52 ณ.อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปริก
-  ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
-  กลับบ้านเวลา  17.00น.
วันที่  9  มกราคม  2552
-  มาปฏิบัติหน้าที่เวลา  07.00 น.
-  รับผิดชอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ระบายสีปูนปั้นโดยมีนักเรียนและเด็กๆน้องๆโดยทั่วไปสนใจในกิจกรรมเป็นส่วนมาก
-  จัดเก็บสถานที่หลังจากเลิกงาน
-  กลับบ้านเวลา  16.00 น.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557