หัสณีย์เหล็มหมัน หัสณีย์เหล็มหมัน

ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หัสณีย์ เหล็มหมัน

by หัสณีย์เหล็มหมัน @December,23 2008 18.06 ( IP : 222...80 )

เรียน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

        ตามที่กองการศึกษา  ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนส่งผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์  ขอส่งผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์  ระหว่างวันที่  15  -  19  ธันวาคม  2551  มาพร้อมนี้

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                        นางสาวหัสณีย์  เหล็มหมัน
                                                                                  ครูผู้ดูแลเด็ก
ผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่  15  -  19  ธันวาคม  2551
วันที่  15  ธันวาคม  2551
-  มาปฏิบัติหน้าที่เวลา  07.20 น.
-  ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนหน้าเสาธง
-  ปฏิบัติงานตามแผนการสอนประจำสัปดาห์ที่  27  หน่วยธรรมชาติรอบตัว  เรื่อง  ต้นไม้แสนรัก
-  นำนักเรียนพักรับประทานอาหารและตักอาหารให้กับนักเรียน  ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนระหว่างรับประทานอาหาร
-  ดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนแปรงฟันและนอนหลับพักผ่อน
-  ตรวจการบ้านและให้การบ้านนักเรียน
-  เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนกลับบ้าน  ให้นักเรียนท่องพยัญชนะไทย  อักษรภาษาอังกฤษ  นับเลข  1-50
-  ลงบัญชีเรียกชื่อ  บันทึกการดื่มนม  บันทึกกาแปรงฟัน  บันทึกกาตรวจความสะอาดของฟัน  บันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกาย
-  ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
-  กลับบ้านเวลา  17.00  น.
วันที่  16  ธันวาคม  2551
-  มาปฏิบัติหน้าที่เวลา  07.15  น.
-  ดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง
-  ปฏิบัติการสอนสัปดาห์ที่  27  หน่วย  ธรรมชาติรอบตัว  เรื่อง  ต้นไม้แสนรัก
-  นำเด็กพักรับประทานอาหารกลางวันและตักอาหารให้กับนักเรียน  ดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนรับประทานอาหาร
-  ดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนแปรงฟันและนอนหลับพักผ่อน
-  ตรวจการบ้านนักเรียนและให้การบ้านนักเรียน
-  ลงบัญชีเรียกชื่อ  บันทึกการดื่มนม  บันทึกากรแปรงฟัน  บันทึกการตรวจความสะอาดของฟัน  บันทึกการตรวจสุขภาพร่างกาย
-  เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน ให้นักเรียนท่องพยัญชนะไทย  อักษรภาษาอักฤษ  นับเลข  1-50
-  จัดทำเอกสารที่จะรับการประเมินโครงการการจัดการศึกษาดีเด่น
-  ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
-  กลับบ้านเวลา  17.30 น.
วันที่  17  ธันวาคม  2551
-  มาปฏิบัติหน้าที่เวลา  07.00  น.
-  เวรรับและส่งนักเรียน
-  อบรมตักเตือนเรื่องการมาโรงเรียนสาย การตั่งใจปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ปฏิบัติการสอนสัปดาห์ที่  27  หน่วยธรรมชาติรอบตัว  เรื่อง  ต้นไม้แสนรัก
-  นำนักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน  ตักอาหารให้นักเรียนและดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนรับประทานอาหาร
-  ดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนแปรงฟันและนอนหลับพักผ่อน
-  ตรวจการบ้านและให้การบ้านนักเรียน
-  เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนกับบ้านและนักเรียนท่องพยัญชนะไทย  อักษรภาษาอังกฤษ  นับเลข  1-50
-  ลงบัญชีเรียกชื่อนักเรียน  บันทึกการดื่มนม  บันทึกการแปรงฟัน  บันทึกการตรวจความสะอาดของฟัน  บันทึกการตรวจสุขภาพร่างกาย
-  จัดทำเอกสารที่จะรับการประเมินโครงการการจัดการศึกษาดีเด่น
-  ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
-  กลับบ้านเวลา  18.00 น.
วันที่  18  ธันวาคม  2551
-  มาปฏิบัติหน้าที่เวลา  07.25  น.
-  ดูแลความเรียบร้อยขักเรียนขณะเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง
-  ปฏิบัติกาสอนสัปดาห์ที่  27  หน่วยธรรมชาติรอบตัว  เรื่อง  ต้นไม้แสนรัก
-  นำนักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน  ตักอาหารให้นักเรียน  และดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน
-  ดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนแปรงฟันและนอนหลับพักผ่อน
-  ตรวจการบ้านและให้การบ้านนักเรียน
-  เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนกลับบ้าน  ท่องพยัญชนะไทย  อักษรภาษาอังกฤษ  นับเลข1-50
-  ลงบัญชีเรียกชื่อนักเรียน  บันทึกการแปรงฟัน  บันทึกการดื่มนม  บันทึกการตรวจความสะอาดของฟัน  บันทึกการตรวจสุขภาพร่างกาย
-  จัดทำเอกสารรับการประเมินโครงการการจัดการศึกษาดีเด่น
-  ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
-  กลับบ้านเวลา  18.00  น.
วันที่  19  ธันวาคม  2551
-  มาปฏิบัติหน้าที่เวลา  07.30  น.
-  ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนหน้าเสาธง
-  ปฏิบัติการสอนสัปดาห์ที่  27  หน่วยธรรมชาติรอบตัว  เรื่อง  ต้นไม้แสนรัก
-  นำนักเรียนรับประทานอาหาร  ตักอาหารให้นักเรียน  และดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนรับประทานอาหาร
-  ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่มาให้การประเมิน
-  ตรวจการบ้านและให้การบ้านนักเรียน
-  เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนกลับบ้าน  ท่องพยัญชนะไทย  อักษรภาษาอักฤษ  นับเลข1-50
-  ลงบัญชีเรียกชื่อนักเรียน  บันทึกการดื่มนม  บันทึกการแปรงฟัน  บันทึกการตรวจความสะอาดของฟัน  บันทึกการตรวจสุขภาพร่างกาย
-  ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
-  กลับบ้านเวลา  16.30  น.

Comment #1
Posted @December,24 2008 07.29 ip : 117...15

ทราบ  ขอดูการบ้านนักเรียนอนุบาลสักวัน

                                                                ผอ.กศ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557