สดใส  เส็นทอง สดใส เส็นทอง

เรื่อง ส่งผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2551

สดใส

by สดใส เส็นทอง @December,19 2008 17.16 ( IP : 222...92 )

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

    ตามที่กองการศึกษาได้กำหนดให้พนักงานทุกคนส่งผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ขอส่งผลการปฏิบัติ
งานประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 ธันวาคม 2551 มาพร้อมนี้
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                    นางสาวสดใส  เส็นทอง
                                                          ผู้ดูแลเด็ก
                                          ส่งผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2551

วันที่ 15 ธันวาคม 2551
    - มาปฏิบัติหน้าที่เวลา 07.15 น.
    - ทำความสะอาดบริเวณด้านในและด้านนอกอาคารสถานที่
    - ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง
    - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางกิจกรรมประจำวัน
    - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
    - คอยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนก่อนกลับบ้าน เวลา 14.00-14.30 น.
    - ทำความสะอาดห้องเรียน
    - เขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 28 หน่วยการเรียนรู้ ดอกไม้งามตา

วันที่ 16 ธันวาคม 2551
    - มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
    - เตรียมทำความสะอาดห้องเรียน, ห้องน้ำและบริเวณอาคารศูนย์
    - จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนหน้าเสาธง เช่น กล่าวคำปฏิญาณตน, ดุอาร์ยามเช้า เตรียมตัวเคารพธงชาติ
    -จัดการเรียนการสอนตามตารางกิจกรรมประจำวัน
    - คอยดูแลความเรียบร้อยในการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร และการนอนพักกลางวันของนักเรียน
    - ดูแลความเรียบร้อยการกลับบ้านของนักเรียน เวลา 14.00-14.30 น.
    - เขียนแผนการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 28 ต่อ
    - ทำความสะอาดห้องเรียน
    - กลับบ้านเวลา 17.00 น.

วันที่ 17 ธันวาคม 2551
    - มาปฏิบัติหน้าที่เวลา 07.15 น.
    - ดูแลความเรียบร้อยภายอาคารสถานที่
    - จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและให้การอบรมในเรื่อง การเล่นร่วมกับผู้อื่น
    - จัดการเรียนการสอนตามตารางกิจกรรมประจำวัน
    - เวลา 09.00 น. ทำการหยอดวัคซีนโปลิโอ ชั้นเด็กเล็ก 1/2
    - ตักอาหารให้กับนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน
    - ทำความสะอาดห้องเรียน
    - ตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารบริเวณศูนย์ฯ ก่อนกลับบ้านเวลา 16.50 น.

วันที่ 18 ธันวาคมท 2551
    - มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
    - ดูแลความเรียบร้อยหน้าเสาธงของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ
    - ทำความสะอาดห้องเรียน
    - เขียนแผนการจัดประสบการณ์ของสัปดาห์ที่ 28 (ต่อ)
    - มาช่วยงานครูที่โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ก่อนกลับบ้าน จนถึงเวลา 4 ทุ่ม

วันที่ 19 ธันวาคม 2551
    - มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
    - ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารและรดน้ำต้นไม้บริเวณศูนย์
    - จัดกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับนักเรียนใฝนตอนเช้า กล่าวอบรม เรื่อง การดูแลสุขภาพ และการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นการมีคุณธรรมและจริยธรรม
    - คอยดูแลความเรียบร้อยการแปรงฟันของนักเรียน
    - คอยดูแลความเรียบร้อยก่อนนักเรียนกลับบ้านเวลา 14.30 น.
    - ลงบันทึกการตรวจสุขภาพต่างๆ ของนักเรียน
    - ตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณอาคารศูนย์ก่อนกลับ
    - มาช่วยงานครูที่โรงเรียนเทศบาลตำบลปริกจนถึงเวลา 5 ทุ่ม     -

Comment #1
Posted @December,23 2008 08.06 ip : 117...153

ทราบ  ขอทราบรายงานการหยอดวัคซีนเด็กเล็ก 1/2 ด้วย
                                                                            ผอ.กศ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557