ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลปริก - สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

คำอธิบายภาพ : struct-palad1

 • ชื่อ นามสกุลนฤมล กาญจนกำเหนิดหน.สำนักปลัดเทศบาล
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • นายวิรัช หวันละเบ๊ะนายวิรัช หวันละเบ๊ะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • ชื่อ นามสกุลชื่อ - สกุลบุคลากร

 • ฝ่ายปกครอง
 • นางวรรณา  อุยยะพัฒน์นางวรรณา  อุยยะพัฒน์หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ชื่อ นามสกุลชื่อ นามสกุลเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
  • งานธุรการ
  • ชื่อ นามสกุลชื่อ นามสกุลตำแหน่ง

ที่นี่เทศบาลตำบลปริก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน